Naudojimosi taisyklės

Katalogas Adsweb.lt teikia svetainių – tinklapių talpinimo paslaugas

Adsweb.lt neatsako už svetainės paslaugų teikimo tokius trikdžius: serverio sutrikimus, piratavimo veiksmus, virusų sukeltą žalą, interneto sutrikimus ir už bet kokius kitus sutrikimus, kilusius ne dėl mūsų kaltės

Bendrosios sutarties sąlygos

Naudodamiesi katalogu Adsweb.lt, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis bei įsipareigojate jų laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis visų numatytų įsipareigojimų, tada šiuo katalogu naudotis neturite teisės

Katalogas yra valdomas jos savininko, kuris vienintelis turi teisę atnaujinti ar kitaip keisti taisykles ir sąlygas

Taisyklės gali būti keičiamos bet kada, apie tai informuojant pačiame kataloge, ir jos įsigalioja iš karto nuo paskelbimo datos

Mes pasiliekame teisę keisti ir pildyti kategorijų ir kitus pavadinimus be išankstinių vartotojų, patalpinusių nuorodas pas mus, įspėjimo

Būtina laikytis visų taisyklių, o jeigu dėl tam tikros priežasties viena iš sąlygų tampa iš dalies arba visiškai negaliojanti, tai neliečia likusių surašytų sutarties taisyklių, jos lieka galioti ir jų laikytis yra privaloma

Vartotojas įsipareigoja naudotis šio katalogo paslaugomis, niekaip nepažeisdamas naudojimosi sąlygų, taip pat ir sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Svetainės įkėlimas į katalogą yra mokamas – 3 eur.

Nuorodos įtraukiamos visam laikui

Pagrindinės taisyklės

Norėdami, kad jūsų nuoroda būtų patvirtinta, prašome laikytis šių taisyklių:

1. Parinkite tinkamą kategoriją
2. Įveskite aiškų pavadinimą ir aprašymą. Aprašymas turi būti be gramatinių klaidų, su lietuviškomis raidėmis, be reklaminių šūkių, nereikalingų skyrybos ženklų.
3. Draudžiama įtraukti į katalogą tą pačią nuorodą kelis kartus (ir įtraukti skirtingus tos pačios svetainės puslapius)

Svetainės turinys neturi žeisti LR konstitucijoje ar įstatymuose numatytų reikalavimų

Svetainė privalo atitikti visus lietuviškų interneto svetainių reikalavimus, pateikiamos svetainės pagrindinis turinys privalo būti lietuvių kalba

Jūsų siūlomas svetaines peržiūrime ir jas patvirtiname arba ne

Į katalogą griežtai draudžiama talpinti svetaines, kurios pažeidžia LR įstatymus, arba įvairiais būdais bando pakenkti svetainės lankytojui

Svetainės nuoroda gali būti patalpinta 1 kartą ir 1-oje jos turinį atitinkančioje kategorijoje

Prašome laikytis šių taisyklių.

Administracija pasilieka teisę keisti taisykles be išankstinio vartotojų įspėjimo.

Draudžiama naudoti katalogą neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.

Pateikiant svetainę, privalote pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas prekes arba paslaugas 

Pateikiamos svetainės negali pažeisti trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (ir teises į intelektinę nuosavybę)

Negali pažeisti teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus)

Nuorodų katalogas https://adsweb.lt yra moderuojamas ir prižiūrimas, todėl ne visos nuorodos gali būti čia patalpintos. Atmesime nuorodas į warez, pornografijos ir pan. puslapius

Gavę nuorodą, per kelias dienas ją patikrinsime ir atsakysime Jums. Jeigu nuoroda neveikianti, arba puslapyje aprašoma veikla yra pasikeitusi – jinai bus šalinama iš katalogo be perspėjimo.

Adsweb.lt katalogas nėra ir nebus atsakingas už svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikiame patys  ir iš to kilusias neigiamas pasekmes klientui ar tretiesiems asmenims)

Mes neatsakome už jokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti klientas naudodamasis katalogu ir jo paslaugomis, jeigu katalogo vartotojai siųsdami, patalpindami ir kitais būdais perduodami padaro viešai prieinamą bet kokią kataloge esančią informaciją

Klientui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiujų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas klientui nėra gražinamas.

Lankytojo pareigos ir atsakomybė

Lankytojas turi teisę pateikti nuorodą peržiūrai. Apsilankius kataloge ir/ar  pateikus nuorodą peržiūrai, vartotojui nedelsiant taikomos visos šios sutarties taisyklės ir sąlygos

Nuoroda turi nukreipti tik į kataloge pateiktos informacijos atitinkantį turinį. Griežtai draudžiama talpinti pornografinę, erotinę, rasizmą ir neapykantą kurstančią, smurtą ir agresiją skatinančią, įžeidžiančią informaciją. Šių reikalavimų nesilaikant, vartotojo nuoroda be atskiro nuorodos savininko įspėjimo bus šalinama, o visa informacija apie nuorodos autorių ir jo pažeidimus bus perduota teisėsaugos institucijoms

Svetainės, straipsnio ir kitos informacijos redagavimas yra mokamas – 3 eur

Teisiniai ginčai

Katalogo savininkas vykdo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal katalogo savininko buveinės vietą

Mūsų kontaktai