Naudojimosi taisyklės

Svetainė adsweb.lt teikia svetainių – tinklapių talpinimo paslaugas.

Mes neatsakome už svetainės paslaugų teikimo tokius trikdžius: serverio sutrikimus, piratavimo veiksmus, virusų sukeltą žalą, interneto sutrikimus ir už bet kokius kitus sutrikimus, kilusius ne dėl mūsų kaltės

Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

BENDROSIOS SUTARTIES NUOSTATOS

Naudodamiesi svetaine Adsweb.lt, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis bei įsipareigojate jų laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis visų numatytų įsipareigojimų, tada šia svetaine naudotis neturite teisės

Svetainė yra valdoma jos savininko, kuris vienintelis turi teisę atnaujinti ar kitaip keisti taisykles ir sąlygas.

Taisyklės gali būti keičiamos bet kada, apie tai informuojant pačioje svetainėje, ir jos įsigalioja iš karto nuo paskelbimo datos

Mes pasiliekame teisę keisti ir pildyti kategorijų ir kitus pavadinimus be išankstinių vartotojų, patalpinusių nuorodas pas mus, įspėjimo

Būtina laikytis visų taisyklių, o jeigu dėl tam tikros priežasties viena iš sąlygų tampa iš dalies arba visiškai negaliojanti, tai neliečia likusių surašytų sutarties taisyklių, jos lieka galioti ir jų laikytis yra privaloma.

Vartotojas įsipareigoja naudotis šios svetainės paslaugomis, niekaip nepažeisdamas naudojimosi sąlygų, taip pat ir sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Svetainės įkėlimas į katalogą yra mokamas – 3 eur. Svetainės redagavimas, svetainės pašalinimas iš katalogo taip pat yra mokamas – 3 eur

Nuorodos įtraukiamos visam laikui

Pagrindinės taisyklės

Norėdami, kad jūsų nuoroda būtų patvirtinta, prašome laikytis šių taisyklių:

1. Parinkite tinkamą kategoriją
2. Įveskite aiškų pavadinimą ir aprašymą. Aprašymas turi būti be gramatinių klaidų, su lietuviškomis raidėmis, be reklaminių šūkių, nereikalingų skyrybos ženklų.
4. Draudžiama įtraukti į katalogą tą pačią nuorodą kelis kartus (įskaitant tuos atvejus, kai įtraukiami skirtingi tos pačios svetainės adresai)

Svetainės turinys neturi žeisti LR konstitucijoje ar įstatymuose numatytų reikalavimų.

Svetainė privalo atitikti visus lietuviškų interneto svetainių reikalavimus, pateikiamos svetainės pagrindinis turinys privalo būti lietuvių kalba

Jūsų siūlomas svetaines peržiūrime ir jas patvirtiname arba ne

Į katalogą griežtai draudžiama talpinti svetaines, kurios pažeidžia LR įstatymus, arba įvairiais būdais bando pakenkti lankytojui.

Svetainės nuoroda gali būti patalpinta 1 kartą ir 1-oje jos turinį atitinkančioje kategorijoje.

Prašome laikytis šių taisyklių.

Administracija pasilieka teisę keisti taisykles be išankstinio vartotojų įspėjimo.

Draudžiama naudoti svetainę neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.

Pateikiant svetainę, privalote pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas prekes arba paslaugas 

Pateikiamos svetainės negali pažeisti trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę)

Negali pažeisti teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus)

Nuorodų katalogas https://adsweb.lt yra moderuojamas ir prižiūrimas, todėl ne visos nuorodos gali būti čia patalpintos. Iš karto atmesime nuorodas į warez, pornografijos ir pan. puslapius

Gavę nuorodą, per kelias dienas ją patikrinsime ir atsakysime Jums. Jeigu nuoroda neveikianti, arba puslapyje aprašoma veikla yra pasikeitusi – jinai bus šalinama iš katalogo be perspėjimo.

Adsweb.lt katalogas nėra ir nebus atsakingas už svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikiame patys  ir iš to kilusias neigiamas pasėkmes klientui ar tretiesiems asmenims)

Mes neatsakome už jokią žalą ir nuostolius, kuriuos gali patirti klientas naudodamasis svetaine ir paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.

Klientui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiujų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas klientui nėra gražinamas.

LANKYTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:

Lankytojas turi teisę pateikti nuorodą peržiūrai. Apsilankius portale ir/ar  pateikus nuorodą peržiūrai, vartotojui nedelsiant taikomos visos šios sutarties taisyklės ir sąlygos

Nuoroda turi nukreipti tik į portale pateiktos informacijos atitinkantį turinį. Griežtai draudžiama talpinti pornografines, erotines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, smurtą agresiją ir skatinančias, įžeidžiančias, nelegalias nuotraukas bei tekstinę informaciją. Šių reikalavimų nesilaikantis vartotojo nuoroda be atskiro Portalo savininko įspėjimo bus šalinama, o visa informacija apie nuorodos Autorių ir jo pažeidimus perduota tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.

TEISINIAI GINČAI

1. Portalo savininkas vykdo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo savininko buveinės vietą